Kinderfysiotherapie

Bij kinderpraktijk KUBUS werken geregistreerde kinderfysiotherapeuten. Wij zijn na onze opleiding tot ‘normale’ fysiotherapeut doorgestudeerd om ons te specialiseren in de motorische ontwikkeling en specifieke behandelmethodes voor kinderen. We richten ons in de praktijk op kinderen tussen de 0 en 18 jaar; van zuigelingen tot peuters en kleuters en schoolgaande kinderen.

Aandachtsgebieden

In ieder stadium zijn weer andere aandachtsgebieden en ieder kind heeft een andere hulpvraag. We kijken per kind naar een geschikte behandelmethode om de motorische ontwikkeling zo veel mogelijk te stimuleren. In de behandelingen staan zowel grove als fijne motoriek centraal, met veel aandacht voor plezier in bewegen. Ook geven wij praktische adviezen voor ouders en leerkrachten of begeleiding op school.

Gespecialiseerde kennis en vaardigheden

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:

  • Motorische ontwikkeling en motorisch leren van het kind;
  • Specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd;
  • Fysieke fitheid en training  van spieren, hart- en longfunctie bij kinderen;
  • Specifieke fysiotherapeutische (technische) vaardigheden voor het behandelen van kinderen;
  • Specifieke pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin/ouders;
  • Signaleringsfunctie voor inzet andere zorgdisciplines, zoals logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding, specialistische tweedelijns zorg.

Diagnostiek, behandelproces en doelgroep

De kinderfysiotherapeut is in staat om een deskundig oordeel te geven over de problematiek van het bewegend functioneren van het kind (het diagnostisch proces). Tevens is hij in staat om (dreigende) problematiek doelmatig en doeltreffend aan te pakken (het behandelproces). Daardoor levert hij een positieve bijdrage aan een optimale participatie van het kind in zijn omgeving. Het specifieke van kinderen is dat ze aan voortdurende verandering onderhevig zijn door groei en ontwikkeling. Verder onderscheidt de doelgroep zich door het feit dat ouders/verzorgers, en indien noodzakelijk ook anderen zoals bijvoorbeeld leerkrachten, worden betrokken bij het behandelproces.

Rol van de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is geschoold op het gebied van medische en psychosociale kinderspecialismen, ontwikkelingspsychologie en pedagogiek. Naast de rol van specialist (diagnostiek en behandeling), worden kinderfysiotherapeuten ook ingezet in de rol van professioneel leider (zorgvernieuwing binnen de werksetting), beroepsontwikkelaar (beroepsinnovatie) en de rol van adviseur (consultatie door beroepsgenoten, medebehandelaars en andere professionals). Deze rollen zijn uitgebreid beschreven in het Beroepscompetentieprofiel Kinderfysiotherapeut (2014).

Kinderpraktijk KUBUS poppetje 4
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 3
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 2
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 4

© kinderpraktijkkubus.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring |
Kinderfysio voor regio 's-Hertogenbosch (centrum, noord), Vliert en Muntel, Rosmalen en Groote Wielen, Empel, Maaspoort