Ondersteuning op en voor scholen

Sinds zomer 2014 is er in Nederland Passend Onderwijs. Dit houdt in dat ook kinderen die extra zorg nodig hebben naar een reguliere basisschool gaan. De scholen gaan zoveel mogelijk deze extra zorg op zich nemen. Soms hebben scholen echter hulp van een extern deskundige nodig, en daar zijn wij dan voor!

Onze deskundigheid

Kinderpraktijk KUBUS kan op uiteenlopend gebied deze deskundigheid bieden.

  • Onze Kinderfysiotherapeuten helpen wanneer het kind een motorische beperking heeft of achterloopt in zijn of haar ontwikkeling en begeleiding bij de gym of buitenspelen nodig heeft. Dit kan direct voor het kind, maar ook door advisering van de leerkracht.
  • Als het kind moeite met spreken, communicatie, heeft kan de logopedist ondersteunen.
  • Kinderergotherapeuten begeleiden een kind wanneer het schrijven of andere fijn motorische vaardigheden lastig zijn. Ook voor aanpassingen aan meubilair kunnen zij ondersteuning en advies geven.
  • De remedial teachers van Leerplein 4-16 ondersteunen met name kinderen met leerproblemen.
  • En in het geval van gedrags- en/of leerproblemen kan de kinderpsycholoog haar expertise inzetten en  ouders en leerkrachten adviseren.
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 4
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 3
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 2
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 4

© kinderpraktijkkubus.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring |
Kinderfysio voor regio 's-Hertogenbosch (centrum, noord), Vliert en Muntel, Rosmalen en Groote Wielen, Empel, Maaspoort