Onze specialisaties

Wij hebben extra scholingen gevolgd en/of ervaring op meerdere aandachtsgebieden.

Aandachtsgebieden

 • Het jonge kind van 0-2 jaar, zuigelingen met voorkeurshouding of jonge kinderen met een ontwikkelingsachterstand.
 • Pre- en dysmature zuigelingen: het testen van de vroeg motorische ontwikkeling tot 4 maanden met de TIMP (gestandaardiseerde en valide motorische test).
 • Het gebruik van plagiocephalometrie. Dit is een recent ontwikkelde, betrouwbare en valide meetmethode om de vorm van de schedel op eenvoudige wijze vast te kunnen stellen bij baby’s met een asymmetrisch hoofdje.
 • Longaandoeningen (in het bijzonder cystic fybrose en astma).
 • Kinderen met neurologische aandoeningen, waaronder cerebrale parese. Hierbij werken wij nauw samen met revalidatiecentrum ‘Tolbrug’.
 • Revalidatiegeneeskunde en het adviseren en  aanmeten van hulpmiddelen.
 • Kinderen met Developement Coordination Disorder (DCD).
 • Sensorische informatie verwerking/ prikkelverwerking
  De hele dag door ontvangt een mens informatie via zijn of haar zintuigen. Deze zintuiglijke informatie wordt in de hersenen verwerkt en stuurt vervolgens het handelen aan. Dit proces heet sensorische informatieverwerking.
  Als er problemen zijn in het proces van verwerken van prikkels, kan dit het dagelijks functioneren beïnvloeden. Wanneer dit opvalt bij ouders of een leerkracht, kunnen we een onderzoek naar prikkelverwerking doen, wat inzicht geeft over waarom een kind op een bepaalde manier handelt en waar het verwerken van prikkels eventueel vastloopt of anders verloopt. Bij een onderzoek vragen wij de ouders, en eventueel een leerkracht, om een vragenlijst in te vullen. Daarnaast wordt het kind een aantal keer gezien door een van de fysio- of ergotherapeuten, waarna adviezen en/of een behandeling kunnen volgen.
 • Kinderen met een verstandelijke beperking.
 • Kinderen met motorische ontwikkelingsachterstanden.
 • Kinderen met schrijfproblematiek
 • Het behandelen van motorische problemen bij kinderen met gedragsproblematiek (bijvoorbeeld ADHD, ADD en stoornissen binnen het autisme spectrum, denkend aan PDD-NOS, Asperger).
 • Kinderen met het Syndroom van Down.
 • Kinderen met SOLK
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 4
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 3
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 2
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 4

© kinderpraktijkkubus.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring |
Kinderfysio voor regio 's-Hertogenbosch (centrum, noord), Vliert en Muntel, Rosmalen en Groote Wielen, Empel, Maaspoort