Zuigelingen

Al bij de allerkleinste kan er sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Vaak geldt echter dat hoe eerder uw kind op de juiste manier behandeld wordt, des te kleiner de verstoring in de ontwikkeling is.

Enkele signalen kunnen zijn:

  • Een lage spierspanning wat het kindje slap maakt, of juist een gespannen kind, wat zich kan uiten in bijvoorbeeld overstrekken
  • Een voorkeurshouding
  • Eenzijdig bewegen
  • Orthopedische stoornissen, zoals een klompvoetje
  • Een vertraagde motorische ontwikkeling, bijvoorbeeld billenschuiven in plaats van kruipen
  • Chronische aandoeningen aan de luchtwegen (CF)
  • Verlamde arm (Erbse Parese) ten gevolge van de bevalling
  • Neurologische aandoeningen door een geboortetrauma of problemen tijdens de zwangerschap

Als kinderen te vroeg geboren zijn (prematuur of dysmatuur) kan men extra alert zijn op deze signalen.

De behandelingen zijn gericht op:

  • Het stimuleren van een normale motorische en sensorische (zintuiglijke) ontwikkeling
  • Het geven van adviezen aan ouders met betrekking tot hantering van hun kind, speladviezen (bij dagelijkse verzorging), hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen.
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 4
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 3
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 2
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 4

© kinderpraktijkkubus.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring |
Kinderfysio voor regio 's-Hertogenbosch (centrum, noord), Vliert en Muntel, Rosmalen en Groote Wielen, Empel, Maaspoort