Preverbale logopedie

Ook voordat een kind kan praten of moeite kan hebben met communicatie, kan logopedie een oplossing zijn. Dit noemen we preverbale logopedie en hiervoor heeft de logopedist na zijn of haar studie nog een aanvullende opleiding gevolgd. Er is altijd een verwijzing van een arts nodig, omdat het belangrijk is om eerst na te gaan of er geen medische problemen zijn die moeilijkheden in het mondgebied veroorzaken.

Signalen

Enkele signalen voor preverbale logopedie zijn:

 • onvoldoende kracht hebben bij het drinken uit de borst of de fles.
 • Wanneer het voeden langer duurt dan 30 minuten
 • veel lucht mee slikken bij het voeden
 • regelmatig verslikken
 • moeite hebben met het drinken uit een beker
 • moeite hebben met de overgang naar lepelvoeding
 • die met kauwen
 • snel kokhalzen
 • veel en langdurig kwijlen
 • Verlate of vertraagde taalaanvang. Enige kenmerken hiervan zijn: – frustratie door onvermogen iets duidelijk te maken – kinderen die alleen maar wijzen of gebaren – kinderen die niet brabbelen

Ook kunnen wij hulp bieden bij:

 • Voedingsproblemen bij kinderen met het syndroom van Down
 • Afbouw van sondevoeding
 • Vragen over ondersteunende communicatie of totale communicatie (gebruik van OCmiddelen: high tech/ low tech, gebaren, pictogrammen, foto’s, spraak computers en spraakknoppen)
 • Door onderzoek, advies, training, coaching en begeleiding van kinderen en ouders

Spraakproblemen en fonologische problemen

Spraakproblemen in de peuter en kleuterleeftijd komen vaak door fonologische problemen. Dit is een taalprobleem en geen motorisch probleem. De kinderen met fonologische problemen spreken met andere patronen (bijvoorbeeld verwisseling van de k in een t of andersom of de l en de r wordt een glijklank) en zijn daardoor moeilijk verstaanbaar. Kinderen met fonologisch problemen zijn zich niet bewust dat ze woorden anders uitspreken en leren niet vanzelf de woorden correct uitspreken. Logopedische behandeling is dan nodig. Een slechte verstaanbaarheid kan leiden tot problemen in de interactie en kan daardoor ook inpact hebben op o.a. de sociaal emotionele ontwikkeling.

Kinderen met een fonologische stoornis hebben een gestructureerde en afgestemde behandeling nodig om hun verstaanbaarheid te verbeteren.
Hodson and Paden is een gestructureerde therapie die bewezen effectief is voor kinderen met fonologische stoornis. Door cyclisch te werken en op woordniveau te werken aan processen van de fonologische ontwikkeling gaat kinderen dit automatiseren naar andere klanken en is het effect op de verstaanbaarheid het meest grootst.

 • Binnen Kubus werken we met Hodson and Paden.
 • Voor oudere kinderen werken we met METAPHON om ook het metalinguistisch bewustzijn te vergroten.
 • Voor kinderen met motorische spraakproblemen wordt PROMPT gebruikt.

Spraakproblemen door motorische problemen

PROMPT (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets.)

Met PROMPT helpt de logopedist een kind met het aanleren van (nieuwe) spraakbewegingen door de mondbeweging van de doelklank te laten voelen.
De logopedist helpt kinderen met het vormen van bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen. Op deze manier wordt er een referentie van het bewegingspatroon van de klank gemaakt en kan het kind daarmee vervolgens het bewegingspatroon van de klank zelf oproepen. PROMPT vormt hiermee een waardevolle toevoeging voor het logopedisch handelen bij spraakstoornissen en kan worden toegepast bij zowel kinderen bij verbale ontwikkelingsdyspraxie en spraakontwikkelingsstoornissen. PROMPT wordt ook gebruikt bij kinderen met syndroom van Down en bij kinderen met autisme om spraak uit te lokken.

http://www.promptinstitute.com/

Maak kennis met onze logopedisten.

Kinderpraktijk KUBUS poppetje 4
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 3
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 2
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 4

© kinderpraktijkkubus.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring |
Kinderfysio voor regio 's-Hertogenbosch (centrum, noord), Vliert en Muntel, Rosmalen en Groote Wielen, Empel, Maaspoort