Schoolgaande kinderen

Op het gebied van coördinatie worden er op deze leeftijd hoge eisen gesteld. Kinderen gaan huppelen, hinkelen, touwtje springen, fietsen en zwemmen en op school begint het schrijfonderwijs.

Op deze leeftijd worden kinderen zich er vaak bewust van als ze anders bewegen dan leeftijdsgenootjes . Dit kan invloed hebben op het sociaal functioneren en het welbevinden van een kind.

Enkele signalen kunnen zijn:

  • problemen met schrijven (onleesbaar, langzaam, geen voorkeurshand)
  • moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden, zoals fietsen en zwemmen
  • moeite met zich zelf aankleden of veters strikken
  • veel vallen
  • niet mee kunnen rennen met leeftijdgenootjes
  • veel aan de kant zitten
  • niet mee willen of kunnen doen met gymles

Naast problemen van motorische aard, kunnen er ook andere problemen ontstaan zoals:

  • faalangst
  • spanningshoofdpijn
  • problemen met de conditie, energiehuishouding of met de luchtwegen (CF).

Wij helpen kinderen met een beperking die naar het reguliere onderwijs gaan, met deze beperking om te gaan. Ook adviseren we welke hulpmiddelen er mogelijk of nodig zijn.

De behandelingen zijn gericht op:

Oefenen van motorische vaardigheden, waardoor uw kind meer zelfvertrouwen krijgt. Het doel is dat uw kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Ook kunnen er tips worden gegeven en sport-, spel- en oefenadviezen.

Kinderpraktijk KUBUS poppetje 4
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 3
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 2
Kinderpraktijk KUBUS poppetje 4

© kinderpraktijkkubus.nl | Alle rechten voorbehouden | Cookies | Privacyverklaring |
Kinderfysio voor regio 's-Hertogenbosch (centrum, noord), Vliert en Muntel, Rosmalen en Groote Wielen, Empel, Maaspoort