Remedial teaching

Remedial Teaching is er voor kinderen bij wie het leerproces niet verloopt zoals verwacht of wanneer uw kind stress ervaart rondom de Entree- of Cito toets. U kunt met uw kind bij mij terecht voor: 

  • Bijles, oftewel remedial teaching, in de basisschool periode: Komt er na een rapportgesprek of na een cito toets naar voren dat uw kind moeite heeft met bijvoorbeeld rekenen, taal of (begrijpend) lezen, dan kunt u mijn hulp inschakelen. Vaak blijkt dat gemiddeld 6-8 bijeenkomsten uw kind echt vooruit kunnen helpen.

    Deze remedial teaching vindt buiten schooltijd plaats in een ruimte binnen Kinderpraktijk Kubus. In overleg met de leerkracht kan ik ook onder schooltijd naar de school van uw kind komen.
  • Daarnaast ben ik ook beschikbaar als Ambulant Begeleider. Gaat uw kind naar een gewone school maar heeft hij of zij meer zorg nodig dan wat de school kan bieden dan kunnen ze met een samenwerkingsverband hulp inschakelen voor uw kind. Ik kan dan 2-3 keer in de week op school komen om uw kind voor een bepaalde periode te begeleiden. Dit wordt dan vergoed door de gemeente.

Maak kennis met de Remedial Teacher