Voor wie is Kubus?

Zuigelingen
Al bij de allerkleinste kan er sprake zijn van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Vaak geldt dat hoe eerder uw kind op de juiste manier behandeld wordt, des te kleiner de verstoring in de ontwikkeling is. Lees verder ...

Peuters en kleuters
Op peuterleeftijd wordt er steeds meer van een kind verwacht t.a.v. motorische vaardigheden en prikkelverwerking. Hierdoor worden achterstanden of een afwijking vaak gesignaleerd vanaf deze leeftijd. Lees verder ...

Schoolgaande kinderen
Op het gebied van coördinatie worden er op deze leeftijd hoge eisen gesteld. Kinderen gaan huppelen, hinkelen, touwtje springen, fietsen en zwemmen en op school begint het schrijfonderwijs. Lees verder ...

Stofwisselingsziekten en syndromen
Ook kinderen met stofwisselingsziekten en syndromen zijn welkom bij Kinderpraktijk Kubus. Door een goede controle en behandeling kan de kwaliteit van leven sterk verbeteren voor kinderen met een stofwisselingsziekte of een syndroom. Al op jonge leeftijd kan gestart worden met kinder-fysiotherapeutische behandeling en pre-verbale logopedie. Lees verder ...

Ondersteuning op en voor scholen
Sinds zomer 2014 is er in Nederland Passend Onderwijs. Dit houdt in dat ook kinderen die extra zorg nodig hebben naar een reguliere basisschool gaan. De scholen gaan zoveel mogelijk deze extra zorg op zich nemen. Soms hebben scholen echter hulp van een extern deskundige nodig, en daar zijn wij dan voor! Lees verder ...

Botbreuken en blessures
Op alle leeftijden kunnen ook orthopedische klachten voorkomen. Kinderen kunnen botbreuken of sportblessures oplopen of er kan sprake zijn van aangeboren gewrichtsafwijkingen met mogelijk operaties tot gevolg. Lees verder ...

SOLK
Als een kind lichamelijke klachten heeft die zijn of haar dagelijks leven beperken, maar die niet of niet voldoende verklaard worden door een medische aandoening, spreken we van Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijk Klachten, oftewel: SOLK. Lees verder ...