Hoe werken wij?

Om de behandeling te starten bij het Kinder EetTeam Den Bosch hebben wij altijd een verwijzing nodig van uw huisarts, kinderarts, jeugdarts of ander medisch specialist. Indien u hier vragen over heeft, kunt u een voorbeeld verwijsformulier opvragen bij het Kinder EetTeam dat u mee kunt nemen naar de arts.

Ter voorbereiding op de eerste afspraak ontvangt u (digitaal) een uitgebreide intake vragenlijst en een voedingsdagboek. We willen de ingevulde documenten het liefst minimaal één week voor de geplande afspraak ontvangen, zodat de verschillende zorgverleners de afspraak goed kunnen voorbereiden.

Na het eerste gesprek wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan wordt met u telefonisch of  tijdens een afspraak doorgenomen. Op basis daarvan worden de vervolgafspraken bij de voor uw kind juiste zorgverleners gepland.

U kunt uw kind aanmelden voor het Kinder EetTeam Den Bosch door:

De afspraken vinden plaats op de locatie van Kinderpraktijk Kubus.