Kinderlogopedist

Fleur Roosenboom - Logopedist

Fleur Roosenboom - Logopedist

Ik ben Fleur Roosenboom. Ik ben in 2000 afgestudeerd als logopedist. Na de studie ben ik gaan werken binnen de kinderrevalidatie in Den Bosch, op de Tolbrug. Daar werk ik nog steeds drie dagen in de week. Daarnaast werk ik op maandag en woensdagochtend bij Kinderpraktijk KUBUS. Binnen de praktijk heb ik de mogelijkheid om meer te behandelen en aan huis te behandelen voor de jonge kinderen.

Ik vind het in een breed perspectief kijken naar kinderen uitdagend; het zien van de kleine stapjes en het op maat maken van doelen passend bij het kind en het gezin doe ik met plezier. Ik leg de lat hoog voor de kwaliteit van de behandelingen. Het samenwerken met andere disciplines en met ouders is vanzelfsprekend. Goed luisteren naar ouders en kinderen vind ik belangrijk. Bij jonge kinderen is het belangrijk dat ouders mee “behandelen” en werk ik met name adviserend.

Mijn Specialisaties binnen logopedie zijn:

 • Pre-logopedie: eet en drink begeleiding en onderzoek bij kinderen tot 2 jaar
 • PROMPT: methodiek bij motorische articulatieproblemen,
 • HODSON AND PADEN, methodiek voor fonologische spraakproblemen
  - HANEN ouderprogramma Gebarentaal ter ondersteuning van de communicatie
  - Trainer Totale communicatie, gebruik maken van ondersteunde communicatiemiddelen.
 • Beginnende communicatie en vroege taal- en spraakontwikkeling
 • NDT en Mueller: cursus voor logopedie bij kinderen met neurologische motorische problemen


Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister logopedie, prelogopedieregister en HANEN oudercursusregister.

Ine von Berg-Schurink - Logopedist

Ine von Berg-Schurink - Logopedist

Ik ben Ine von Berg-Schurink.

Vanaf eind 2017 werk ik enkele dagdelen bij Kinderpraktijk KUBUS. Binnen de praktijk richt ik mij met name op het behandelen van en adviseren bij eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen. Kinderen en ouders vooruit helpen doe ik met veel passie. Voor mij is hierbij een multidisciplinaire benadering heel belangrijk. Het samenwerken met andere collega’s en disciplines hier vind ik dan ook erg waardevol.

 

Reeds sinds 1990 werk ik als logopedist. Ik heb in verpleeghuizen, audiologische centra en ziekenhuizen gewerkt. Sinds 1996 werk ik in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar ik nu nog 3 dagen per week werk.

 

Mijn specialisaties zijn:

 • Pre-verbale logopedie
 • Spraak en taalpathologie, waar ik een masterstudie voor heb afgerond.
 • Eet- en drinkproblemen bij zuigelingen en jonge kinderen, ook met neurologische problematiek.
 • Sensorische Informatieverwerking
 • Logopedie voor jonge kinderen met Syndroom van Down.
 • Kinderen met sondevoeding (Hanze Hogeschool Groningen)


Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister logopedie en in het pre-verbaal logopedieregister van de NVLF.