Schrijftherapie

Hoewel het aanleren van schrijven op school gebeurt, blijkt toch dat er motorische problemen kunnen optreden, waar op school niks aan gedaan kan worden. Kinderen met schrijfproblemen komen daarom vaak bij een kinderfysiotherapeut. Een behandeling gericht op schrijven of hulp bij schrijfproblemen richt zich met name op motorische aspecten van schrijven. Bij ieder kind kijken wij naar de specifieke of achterliggende problemen. Ook overleggen we met de leerkracht en met de ouders zodat we de therapie in overeenstemming kunnen laten zijn met het schrijfonderwijs.

Hulp bij schrijfproblemen