Psychomotorische therapie (PMT)

Psychomotorische therapie bij Kinderpraktijk KUBUS

Psychomotorische therapie is een ervaringsgerichte therapievorm, waarbij gebruik gemaakt wordt van het lichaam, beweging, sport en spel. Door middel van ervaren kunnen we samen ontdekken welke gedachten en gevoelens bij bepaald gedrag ontstaan. Waar dat nodig is gaan we hiermee aan de slag, om verandering teweeg te brengen. Tijdens PMT heeft uw kind de gelegenheid om met nieuw gedrag daadwerkelijk te oefenen in verschillende (spel)situaties. Dit maakt dat het nieuw geleerde gedrag beter integreert in het doen en laten. Voor uw kind is het dan makkelijker om de vertaalslag naar thuis of school te maken.

Verschillende thema’s waar we aan kunnen werken zijn:

  • Vergroten van zelfvertrouwen
  • Leren opkomen voor jezelf
  • Grenzen herkennen en leren aangeven
  • Gevoelens leren uiten
  • Omgaan met spanning (bijvoorbeeld bij toetsing)
  • Leren samenwerken
  • Contact maken met jezelf en anderen
  • Acceptatie van eventuele problematiek

Psychomotorische therapie voor schoolgaande kinderen

Binnen KUBUS zal Psychomotorische therapie vooral zijn met schoolgaande kinderen vanaf 4 tot 18 jaar. Wanneer uw kind bij mij in therapie komt zal er nauw contact zijn met de ouders, verzorgers of leerkracht. Het is namelijk van belang om naar het grotere plaatje te kijken.

Psychomotorische therapie voor schoolgaande kinderen