Peuter- en kleutergym

Kleutergym bij Kinderpraktijk KUBUS

Voor kindjes die net iets meer aandacht nodig hebben bij bewegen, hebben wij een peuter- en kleutergymklasje. Het groepje bestaat uit maximaal 8 kinderen, zodat de  begeleidende kinderfysiotherapeut voldoende aandacht aan ieder kind kan geven.
Het doel van de kleutergym is om motorische vaardigheden te  verbeteren en automatiseren, maar vooral om samen te leren spelen en plezier te beleven aan bewegen.

Een les bestaat meestal uit:

  • Inleiding en warming up. We starten met een spel of een opwarming op muziek.
  • De kern van de les heeft steeds een ander thema, dat voortkomt uit basisvaardigheden van bewegen. Denk hierbij aan: evenwicht, balvaardigheden, klimmen en klauteren, rollen, loopvormen, bewegen op muziek, springen.
  • Een leuke gezamenlijke afsluiting van de les om ook weer even tot rust komen. Meestal is dit in de vorm van een spelletje.

De gymles wordt door Cristel den Otter gegeven op vrijdagmiddag van 15.00 tot 15.45  Als u wilt weten of de gym iets is voor uw kind of over vergoeding, dan kunt u contact opnemen met Cristel of Rita