Samenwerking

Vanaf 1 januari 2018, werken wij samen met Kinderdagverblijf Zoete Lieve Gerritje. Zoete Lieve Gerritje biedt naast reguliere opvang ook opvang voor jonge kinderen (baby’s en peuters) die extra zorg of ondersteuning nodig hebben of van wie de ouders een hulpvraag hebben. Dit kan zowel een motorische hulpvraag zijn, als een hulpvraag gericht op communicatie, eetproblemen, prikkelverwerking, gedragsproblemen of een combinatie hiervan. De therapeuten van Kinderpraktijk KUBUS bieden deze zorg en begeleiding van de verschillende hulpvragen. Iedere bij KUBUS aangeboden therapie – kinderfysiotherapie, kinder-ergotherapie, (pre-) logopedie, kinderpsychologie en een diëtiek – bieden wij ook bij Zoete Lieve Gerritje.

Samen staan wij voor laagdrempelige zorg voor kinderen. De hulp en ondersteuning wordt geboden in de dagelijkse omgeving van het kind: bij Zoete Lieve Gerritje. Het kind wordt niet uit de groep gehaald, maar wordt tijdens spel of ADL (dagelijkse activiteiten) ondersteund. Indien wenselijk kan de therapie ook in een aparte ruimte gegeven worden, als het kind of de ouders dat nodig hebben. Door op deze manier te werken , leert het kind en ook zijn omgeving de nieuw aan te leren vaardigheden meteen in de dagelijkse situatie.

We werken samen met de begeleiding en verschillende therapeuten en altijd in nauw contact met de ouders. De ouders worden betrokken doordat de therapie afwisselend in de groep of met of bij de ouders wordt gegeven.

Voor wie

Zowel kindjes met als zonder diagnose komen in aanmerking. Denk hierbij aan jonge kinderen (baby’s en peuters) die extra zorg nodig hebben op het gebied van sociaal- emotionele ontwikkeling, sensorische informatie verwerking, motorische ontwikkeling, communicatieve ontwikkeling, eet- en drink problematiek en zelfredzaamheid/ verzorging.

 

Ook kinderen die (net) niet voor een speciaal kinderdagverblijf in aanmerking komen, of waarvan de ouders bewust kiezen voor een regulier KDV. Maar het zijn ook kinderen die buiten de thuissituatie extra ontwikkelmogelijkheden nodig hebben.

Over Zoete Lieve Gerritje

Kinder Dagverblijf Zoete Lieve Gerritje is een kleinschalig kinderdagverblijf in Rosmalen. Het motto van Zoete lieve Gerritje is “Een groot gezin”! Net zoals vroeger! De kinderen worden dagelijks begeleid door minimaal 3 begeleidsters; 2 pedagogische medewerksters en 1 à 2 stagiaires. Dit betekent dat er gemiddeld één begeleidster is op 3 of 4 kinderen. Hierdoor zijn de medewerkers in staat om veel tijd en aandacht te geven aan elk kind. Deze kleinschalige opzet stelt de medewerkers in staat om de kinderen optimaal te begeleiden en te stimuleren in hun persoonlijke ontwikkeling.
Buiten spelen, bewegen, wandelen, fietsen, tuinieren maar ook dansen is heel erg belangrijk. Wekelijks worden peuter- en kleuterdans aangeboden. Heerlijk bewegen op muziek. Goed voor de motoriek, goed voor het lijf en het ritmegevoel.

Deze visie en deze manier van werken, sluiten naadloos aan op de visie van Kinderpraktijk KUBUS.